De slangenvolte maar dan net iets moeilijker

Gepubliceerd op 5 augustus 2020 om 21:06

Het rijden van een slangenvolte is een goede oefening om te werken aan de losgelatenheid van je paard. Je vraagt je paard te buigen in de bochten en om recht te zijn op de rechte stukken. Daarnaast zal je paard leren onder te treden met het binnen achterbeen waardoor de achterhand sterker wordt.

 

Het is te allen tijde belangrijk dat de achterbenen het spoor van de voorbenen volgen. Je kan een slangenvolte rijden in alle gangen en het is ook een leuke oefeningen om toe te voegen aan je warming up. Let wel op dat je de bochten dan niet te klein maakt want je paard is nog niet voldoende opgewarmd.

Als je het rijden van een slangenvolte met 3 of 4 bogen goed beheerst in stap en draf, dan kan je starten met deze uitdagende variatie: overgangen in je slangenvolte!

  • Start bij A in stap en maak een slangenvolte met 3 bogen.
  • Na de eerste bocht maak je je paard recht en draaf je aan.
  • Na de tweede bocht maak je je paard recht en maak je een overgang naar stap.
  • Na de derde bocht maak je bij C een overgang naar draf en maak je nog eens een slangenvolte met 3 bogen.

Zin in een uitdaging?

Zoals je ziet, elke keer dat je op een recht stuk bent, maak je een overgang.

Dit kan ook een overgang naar galop zijn. Als je de contragalop nog niet beheerst, galoppeer je gewoon in de goede galop aan. Maar als je al wel contragalop kan, kan je ook eens aangalopperen in contragalop.

Gouden tip:

Er zijn oneindig veel mogelijkheden. Let wel op dat dit best inspannend voor je paard kan zijn dus vergeet ook zeker niet af en toe te stappen.

Met korte stukjes, gevolgd door een pauze bereik je soms meer dan door lang achter elkaar door te gaan.

 

Geniet van je training! 🍀


A serpentine but just a little bit more difficult

Riding a serpentine is a good exercise to work on the suppleness of your horse. You ask your horse to bend in the curves and to be straight on the straight line. In addition, your horse will learn to step under with the inner hind leg, which strengthens the hind quarters.

 

At all times it is important that the hind legs follow the track of the front legs. You can ride a serpentine in all gaits and it's also a fun exercise to add to your warming up. Make sure you don't make the turns too small because your horse isn't warmed up yet.

If you have master a 'simple' serpentine with 3 or 4 loops in walk and trot, you can start with this challenging variation: transitions in your serpentine!

  • Start at A in walk and make a serpentine with 3 loops.
  • After the first loop you straighten your horse and make a transition to trot.
  • After the second loop straighten your horse and make a transition to walk.
  • After the third loop at C you make a transition to trot and make another serpentine with 3 loops.

In for a challenge?

As you can see, every time you are on the straight line, you make a transition.

This can also be a transition to canter. If you haven't mastered the counter canter yet, just canter in the right canter. But if you can already master counter canter, you can also canter in counter canter.

Golden tip:

There are infinite possibilities. Please note that this can be quite strenuous for your horse, so don't forget to take a break so now and then. 

 

Enjoy your training! 🍀

Reactie plaatsen

Reacties

Er zijn geen reacties geplaatst.