Inspirerende oefeningen in combinatie met schouder binnenwaarts

Gepubliceerd op 9 september 2020 om 11:21

Schouder binnenwaarts is een super goede oefening om je paard te gymnastiseren. Het heeft zoveel voordelen en daarom neem ik deze oefening vaak mee in de trainingen van mij en mijn klanten. Je doet je paard er echt te kort mee om dit alleen te oefenen en te rijden omdat het in de proef gevraagd wordt. Wil je wel vaker schouder binnenwaarts rijden maar weet je niet goed hoe je kan variëren? Lees dan verder!

 

Schouder binnenwaarts draagt bij aan de verzameling van je paard. Het binnen achterbeen gaat meer dragen, het paard wordt lichter in de voorhand, krijgt meer schoudervrijheid, wordt soepeler en sterker waardoor het paard meer en makkelijker kan verzamelen.

Inspirerende oefeningen in combinatie met schouder binnenwaarts:

  • Rij eens schouder binnenwaarts in stap. In stap heb je meer tijd om precies te voelen wat je paard doet bij de hulpen die je geeft en kan je jezelf of je paard makkelijk corrigeren.
  • Maak overgangen in schouder binnenwaarts. Lukt het je om in stap hetzelfde spoor vast te houden? Maak dan eens vanuit schouder binnenwaarts een overgang naar draf en probeer door te rijden in schouder binnenwaarts. Voor deze oefening is het wel fijn als je paard goed aan je been is. Indien nodig maak je eerst een aantal ‘gewone’ overgangen van stap naar draf en daarna probeer je dit in schouder binnenwaarts te doen.
  • Als je dan toch in draf zit, rij dan weer schouder binnenwaarts vanuit de hoek, maak een overgang naar stap en stap door in schouder binnenwaarts.

Gouden tip:

Zorg ervoor dat je deze oefeningen altijd zowel linksom als rechtsom uitvoert. 

 

Als je vragen hebt over hoe je schouder binnenwaarts aanleert, neem dan contact met me op. Ik kijk ernaar uit om je verder te helpen! 

Inspireer andere ruiters:

Heb jij een goede tip of oefening voor andere fanatieke ruiters om te variëren met schouder binnenwaarts? Deel het dan in de reacties en inspireer elkaar. 

 

Geniet van je training! 🍀


Inspiring exercises to combine with shoulder-in

Shoulder-in is a super good gymnastic exercise for your horse. It has so many advantages and that's why I often use this exercise during my trainings. It is a pity if you only practice this exercise because you have to show it in the test. Would you like to ride shoulder-in more often but don't know how to vary? Continue reading!

 

Shoulder-in contributes to the collection of your horse. The inner hind leg will carry more, the horse becomes lighter in the forehand, gets more shoulder freedom, becomes suppler and stronger so the horse can collect more and easier.

Inspiring exercises in combination with shoulder-in:

  • Ride shoulder-in at walk. At walk you have more time to feel how your horse responds to your aids and to easily correct yourself or your horse.
  • Make transitions in shoulder-in. If you succeed in staying on the same track in shoulder-in at walk, you can make a transition to trot and try to continue shoulder-in. For this exercise it is needed that your horse is responsive for your legs. If necessary you can first make a number of 'normal' transitions from walk to trot and then try to do some transitions in shoulder-in.
  • If you are in trot, ride shoulder-in on the long side of the arena in trot and make a transition to walk and continue in shoulder-in.

Golden tip: 
Make sure you do the same workout on the left lead as on the right lead. 

 

If you have any questions how to learn shoulder-in, please don't hesitate to contact me. I will be happy to help you!

Inspire each other:

Do you have a good tip or exercise for other fanatical riders to vary shoulder-in? Share it in the comments below and inspire each other. 

 

Enjoy your training! 🍀

Reactie plaatsen

Reacties

Er zijn geen reacties geplaatst.