Oneindige variatie met schouder binnenwaarts

Gepubliceerd op 16 september 2020 om 11:29

Door schouder binnenwaarts op veel verschillende manieren mee te nemen in je training blijft je zelf gefocust en zal het voor je paard ook uitdagend blijven. Ook kan dit helpen om de oefening beter te beheersen. Als je de oefening wat moeilijker maakt, dan wordt het daarna makkelijker om de ‘gewone’ versie uit te voeren. Je paard wordt er handiger in, wordt sterker en krijgt meer balans. Geen reden meer om het niet te doen toch?

 

Kan je niet wachten om te starten, maar weet je toch zelf niet zo goed hoe je de schouder binnenwaarts dan uitdagender, leuker en/of moeilijker kan maken? Lees dan snel verder!

inspirerende oefeningen

Inspirerende oefeningen in combinatie met schouder binnenwaarts:

  • Schouder binnenwaarts in galop. Ja dat kan ook! Dit is een super goede oefening om je paard recht te richten. Sommige paarden galopperen met hun achterhand naar binnen, dit corrigeer je door de schouders van het paard voor de achterhand te plaatsen. Om je paard hierin sterker te maken kan je de schouders nog meer naar binnen plaatsen en dan heb je dus schouder binnenwaarts in galop!
  • Tempowisselingen in schouder binnenwaarts. Rij schouder binnenwaarts in draf en terwijl je op dezelfde sporen blijft rijden, rij je een aantal pasjes naar voren en daarna weer een aantal pasjes terug.

Gouden tip: 

Zorg ervoor dat je deze oefeningen altijd zowel linksom als rechtsom uitvoert om je paard aan beide zijdes sterker en soepeler te maken.

 

Als je vragen hebt over hoe je schouder binnenwaarts aanleert, neem dan contact met me op. Ik kijk ernaar uit om je verder te helpen! 

Inspireer andere ruiters:

Heb jij een goede tip of oefening voor andere fanatieke ruiters om te variëren met schouder binnenwaarts? Deel het dan in de reacties en inspireer elkaar. 

 

Geniet van je training! 🍀


Endless variation with shoulder-in

By including shoulder-in in your training in many different ways, you stay focused and it will also remain challenging for your horse. It can also help you to master the exercise. If you make the exercise a bit more difficult, then it will become easier to do the 'normal' version. Your horse will become more dexterous, stronger and more balanced. No reason not to do it anymore, right?

 

If you can't wait to start, but don't you know how to make the shoulder-in more challenging, more fun and/or more difficult? Continue reading!

Inspiring exercises in combination with shoulder-in:

  • Shoulder-in in canter. Yes you can! This is a super good exercise to straighten your horse. Some horses canter with their hindhaunches to the inside. You correct this by placing the shoulders of the horse in front of the hind legs. To make your horse stronger you can place the shoulders even more to the inside and then you have shoulder-in in canter!
  • Tempo changes in shoulder-in. Ride shoulder-in in trot and while staying on the same tracks, you can ride some strides forward and then some stride more collected.

Golden tip: 
Make sure you do the same workout on the left lead as on the right lead to make your horse stronger and more supple on both sides.

 

If you have any questions how to learn shoulder-in, please don't hesitate to contact me. I will be happy to help you!

Inspire each other:

Do you have a good tip or exercise for other fanatical riders to vary shoulder-in? Share it in the comments below and inspire each other. 

 

Enjoy your training! 🍀

Reactie plaatsen

Reacties

Er zijn geen reacties geplaatst.