Drie inspirerende oefeningen met travers

Gepubliceerd op 7 oktober 2020 om 00:27

Vanaf het M2 wordt travers gevraagd in de dressuurproeven. Voordat je met travers begint is het dan ook aan te raden dat je het wijken en schouderbinnenwaarts al goed onder de knie hebt.

 

Travers is een oefening waarbij het buitenachterbeen van het paard meer onder het lichaam moet treden en meer moet gaan dragen. Tevens draagt deze oefeningen bij aan het verbeteren van de lengtebuiging en coördinatie.

 

Ben jij al met travers begonnen en ben je benieuwd naar inspirerende oefeningen die je kan toepassen in je trainingen? Lees dan snel verder!

drie inspirerende oefeningen met travers
drie inspirerende oefeningen met travers

Inspirerende oefeningen om travers toe te passen in je trainingen:

  • Travers op de AC-lijn: zonder de hulp van het hek moet je goed opletten dat je de voorbenen recht op de AC lijn houdt terwijl je in travers verder rijdt. Maak je paard weer recht voor het einde van de AC lijn.
  • Travers op de volte: Rij een grote volte en vraag steeds enkele passen travers waarna je je paard weer recht maakt. Let goed op dat de voorbenen de lijn van de volte blijven vasthouden en je alleen de achterhand van je paard verplaatst.
  • Wissel voltes 10m af met travers: bv: H volte 10m, H-E travers, E volte 10m, E-K travers, K volte 10m. Neem de schouders van je paard goed mee van de hoefslag als je de volte inzet.

Gouden tip: 

Je kan bovenstaande oefeningen in alle gangen uitvoeren. Stap is daarbij het meest eenvoudig en minst intensief. Let goed op dat je de oefeningen op beide zijdes uit voert.

 

Als je vragen hebt over hoe je travers aanleert, neem dan contact met me op. Ik kijk ernaar uit om je verder te helpen! 

Zin in een uitdaging?

Probeer bovenstaande oefeningen te doen in galop en laat me weten hoe het gaat!

 

Geniet van je training! 🍀


Three inspiring exercises with haunches-in

Before you start with haunches-in it is recommended that you already master leg yielding and shoulder-in.

 

Haunches-in is an exercise where the outside handle needs to carry more weight. It also is a great exercise to improve the bending and coordination of your horse.

 

Have you already started with haunches-in and are you curious about some inspiring exercises that you can apply in your training? Just keep reading! 

drie inspirerende oefeningen met travers
drie inspirerende oefeningen met travers

Inspiring exercises with haunches-in to include in your training:

  • Haunches-in on the centerline: Try to keep the front legs straight on the centerline while asking the haunches in. Straighten your horse at the end before going left or right.
  • Haunches-in on the circle: Ride a circle 20m and ask for a couple of stride haunches-in after which you straighten your horse again. Make sure that the forehand stays on the line of the circle and that you only more the haunches.
  • Variate circles 10m with haunches-in: e.g. H circle 10m, H-E haunches-in, E circle 10m, E-K haunches-in, K circle 10m. Make sure to move the shoulders of the track while starting the circle.

Golden tip: 
You can do these exercises in all three gaits! Walk is the easiest and less intensive. Make sure to practice haunches-in on both reins.

 

If you have any questions how to learn travers, please don't hesitate to contact me. I will be happy to help you!

In for a challenge?

Try above exercises in canter and let me know how it goes!

 

Enjoy your training! 🍀

Reactie plaatsen

Reacties

Er zijn geen reacties geplaatst.