Contragalop voor gevorderden

Gepubliceerd op 27 oktober 2020 om 02:04

Wist je dat vele figuren die je in stap, draf en galop rijdt, je ook in contragalop kan rijden? Contragalop is een goede manier om de balans van je paard te verbeteren. Ook werk je hiermee aan de rechtgerichtheid en is het een hele belangrijke oefening ter voorbereiding op de vliegende wissels.

 

Vorige week heb ik de stappen gedeeld die je kan volgen als je de contragalop wilt introduceren bij je paard. In de meeste gevallen heeft dit wel een tijdje nodig voordat ze niet meer naar draf vallen of willen omspringen tijdens de gebroken lijn. Zodra je in één ontspannen tempo kan blijven galopperen op de gebroken lijn, dan ben je klaar voor de volgende stap.

Contragalop voor gevorderden
Oefeningen voor contragalop

Drie oefeningen om verder te werken aan de contra galop:

  • K-X-M van hand veranderen en doorgalopperen in contragalop, daarna H-X-F van hand veranderen zodat je weer naar de goede galop gaat. In het begin mag je de bochten op de korte zijde wat afsnijden om het niet te moeilijk te maken voor je paard.
  • H-B van hand veranderen en doorgalopperen in contragalop, daarna E-M van hand veranderen terug naar de goede galop. Nu rij je een halve lange zijde, korte zijde en weer een halve lange zijde in contragalop. Zo bouw je de stukjes contragalop steeds iets meer uit.
  • Bij A of C een grote 8 in galop. Je begint in de goede galop, op X houdt je dezelfde stelling aan maar ga de andere kant op. Probeer niet te veel te sturen maar neem je paard rustig mee. Rij dan een grote volte in contragalop en ga op X weer terug naar de goede galop.

Gouden tip: 

Houdt je binnen been altijd bij de singel en je buitenbeen een klein beetje achter de singel zodat je paard in de goede galop blijft terwijl je contra rijdt.

 

Geniet van je training! 🍀


Counter canter for advanced riders

Did you know that a lot of the figures you ride at walk, trot and canter, you can also ride in counter canter? Counter canter is a great way to improve the balance of the horse but you also work on the straightness and it is a really important exercise as preparation for the flying changes.

 

Last week I shared the steps that you can follow to introduce the counter canter. Most of the times it takes a while before the horses understand the counter canter and don’t fall into trot, start running or want to make a flying change during the one loop serpentine. When you establish an easy pace in counter canter on the single loop, you are ready for the next step. 

 

Contragalop voor gevorderden
Oefeningen voor contragalop

More advanced exercises to work on counter canter:

  • K-X-M Change rein on the diagonal, continue in counter canter, H-X-F change rein on the diagonal to continue in the true canter. Dont ride to deep into the corners on the short side of the arena to make it a bit easier for your horse.
  • H-B Change rein and continue in counter canter, E-M change rein back to the true canter. Now you ride the half of the long side, the short side and an other half of the long side in counter canter. In this way you expand the counter canter by little steps.
  • A or C a big figure 8 in canter. You start in the true canter, on X continue with this flexion but go to the other side. Don’t steer to much but easily guide your horse into the direction you want to go. Ride one big circle in counter canter and on X you go back to the true canter.

 

Golden tip: 
Keep your inside leg (in the lead of the canter) on the girth and place you outside leg a bit behind the girth to keep your horse in the right canter while riding counter canter.

 

Enjoy your training! 🍀

Reactie plaatsen

Reacties

Er zijn geen reacties geplaatst.