Doorzitten moet je oefenen

Gepubliceerd op 19 augustus 2020 om 22:12

Het is waarschijnlijk al heel wat jaren geleden dat je hebt leren lichtrijden, maar je herinnert je misschien nog wel dat het niet allemaal vanzelf ging. Het leren doorzitten in draf kan soms net zo moeilijk zijn als het leren lichtrijden.

 

In het L1 en het L2 mag de ruiter per onderdeel zelf kiezen tussen lichtrijden of doorzitten. Vanaf het M1 wordt je gevraagd om bijna de hele proef door te zitten.

 

Het voordeel van doorzitten in draf is dat je meer contact hebt met je paard en je paard op die manier beter kan begeleiden met je zit. Je kan je hulpen kleiner maken, de communicatie nog fijner op elkaar afstemmen en echt één worden met je paard.

 

Dit alles kan alleen als je correct doorzit en je paard niet stoort door echt mee te bewegen met de bewegingen van je paard.

Leuke oefeningen om aan het doorzitten te werken:

  • Begin vanuit stap. Voel in stap de bewegingen van je paard en volg deze door je bekken licht naar voren te kantelen en weer terug. Als je dit goed doet zal je voelen dat je paard zijn stap ook gaat verruimen.
  • Draaf nu aan, blijf vijf passen doorzitten en ga daarna terug naar stap. Maak het jezelf niet te moeilijk en probeer deze vijf passen steeds te verlengen met een aantal passen extra.
  • Als dit goed gaat kan je het doorzitten gaan afwisselen met lichtrijden. Draaf aan, 5 passen doorzitten, 5 passen lichtrijden, 5 passen doorzitten, etc. Als je uit balans komt kan je het beste weer gaan stappen om vanuit daar opnieuw te beginnen.
  • Heb je dit ook onder de knie? Dan kan je de 5 passen doorzitten steeds meer gaan uitbreiden naar 10 of 15 passen doorzitten afgewisseld door 5 passen lichtrijden.
  • Uiteindelijk zal je de 5 passen lichtrijden tussendoor niet meer nodig hebben en kan je zo lang als je wilt doorzitten!

Zin in een uitdaging?

Kan je al netjes doorzitten maar wil je hier controleren of je echt netjes kan doorzitten? Rij dan eens zonder beugels! Natuurlijk in draf en laat maar eens zien hoe goed je kan doorzitten. Super leuke afwisseling en gegarandeerd spierpijn de volgende dag!

 

 

Gouden tip:
Probeer altijd contact te blijven houden met je zitbeenknobbels en het zadel. Dit doe je door je bekken naar voren en weer terug te kantelen in het ritme van de beweging. Houdt tegelijkertijd je bovenlichaam recht en ontspan je bovenbenen en knieen.

 

Geniet van je training! 🍀


Sitting trot is something you need to practice 

Although it is probably a long time ago that you learned to do a rising trot, you will maybe remember that it was not that easy. Learning to do a sitting trot can be sometimes as difficult as learning to do a rising trot.

 

Depending on the level in which you compete, you will be asked to show sitting trot.

 

The advantage of sitting in trot is that you have more contact with your horse and can guide your horse better that way. You can make your aids smaller, fine-tune the communication and really become one with your horse.

 

All this is only possible if you have a correct sitting trot and do not disturb your horse by really moving in the rhythm of the movements of your horse.

Nice exercises to work on sitting trot:

  • Start at walk. Feel the movements of your horse in walk and follow them by tilting your pelvis slightly forward and back again. If you do this correctly you will feel that your horse is going to lengthen his steps as well.
  • Now start trotting, continue five steps and go back to walk. Don't make it too difficult for yourself and try to extend these five steps with a few extra steps.
  • If this goes well, you can alternate the sitting trot with the rising trot. Start trotting, do 5 steps sitting trot, 5 steps rising trot, 5 steps sitting trot, etc. If you loose your balance it's best to start again from walk. 
  • Have you mastered this too? Then you can extend the 5 steps to 10 or 15 steps sitting trot, alternating with 5 steps of rising trot.
  • Eventually you won't need the 5 steps rising trot in between and you can do sitting trot for as long as you want!

In for a challenge?

Do you already have a nice sitting trot but would you like to check if you really have a nice sitting trot? Go and ride without stirrups! Off course in trot to show your perfect sitting trot. Super fun and guaranteed soreness the next day!

Golden tip:
Always try to keep in contact with your seat bones and the saddle. You do this by tilting your pelvis forward and backward in the rhythm of the movement. At the same time, keep your upper body straight and relax your thighs and knees.

 

Enjoy your training! 🍀

Reactie plaatsen

Reacties

Er zijn geen reacties geplaatst.