De ultieme combinatie: voltes en overgangen

Gepubliceerd op 22 september 2020 om 22:50

Het rijden van voltes kan je heel eenvoudig toepassen in je trainingen. Je kan namelijk in de warming-up al starten met het rijden van een volte maar ook later in je training kan je een volte gebruiken om je paard bijvoorbeeld wat meer op het achterbeen te zetten en te herstellen in zijn balans. Je kan het werk ook iets moeilijker maken door bijvoorbeeld kleinere voltes te rijden of overgangen te rijden op de volte.

 

Met het rijden van voltes kan je de buiging van je paard verbeteren en krijg je je paard beter aan je binnen been. Je paard wordt soepeler en sterker en dat is precies wat we nodig hebben. Als je tijdens een volte ook nog eens overgangen rijdt, kan je de achterhand meer activeren en werk je aan de gehoorzaamheid.

 

Rij jij ook graag op een volte en ben je wel toe aan wat variatie die je kan toepassen op je volte? 

oefeningen met voltes en overgangen
de ultieme combinatie: voltes en overgangen

De oefeningen die je kan doen terwijl je op een volte rijdt:

  • Grote volte en overgangen: Rij een grote volte bij de A in stap, op X maak je een overgang naar draf. Draaf 1 volte en op X galoppeer je aan. Galoppeer 1 volte en ga op X naar draf, daarna ga je bij A weer naar stap en kan je opnieuw beginnen.
  • Grote volte en kleine volte met overgangen: Rij een grote volte bij A in stap, op X maak je een volte 15m en daarna ga je op X naar draf. Maak nu bij A een volte 15m in draf en galoppeer daarna aan. Bij X maak je een volte 15m in galop en daarna ga je naar draf op X. Tot slot maak je een volte 15m bij A, daarna ga je naar stap en kan je opnieuw beginnen.

Zin in een uitdaging?

Bij de laatste oefening kan je het jezelf moeilijker maken door op X een overgang van draf naar halt te maken en weer weg te draven. Je paard heeft dan geen hulp van het hek en dan kan het moeilijker zijn om recht te blijven in de overgang.

 

Geniet van je training! 🍀


The best combination: circles and transitions

Circles can be applied very easy in every training. You can use a circle during the warming up, but also later in your training you can use a circle to put more weight on the hindlegs and to rebalance your horse. You can also make the work more difficult by for example making smaller circles and by adding transitions on the circles.

 

With the use of circles in your training you can improve the bending of your horse and get your horse on your inner leg. Your horse becomes more supple and stronger and that is exactly what we need. If you also add transitions into the circles, you can activate the hind legs and work on the obedience.

 

Do you also like to ride on a circle and are you ready for some variation that you can apply to your training?

oefeningen met voltes en overgangen
De ultieme combinatie van voltes en overgangen

Here are the exercises you can do while riding a circle:

  • Circle 20m and transitions: Make a circle 20m at A at walk, on X you make a transition to trot. Trot 1 circle and on X you make a transition to canter. Canter 1 circle and on X you go to trot. Then at A you go back to walk and you can start again.
  • Circle 20m and 15m with transitions: Make a circle 20m at A at walk, on X you make a circle 15m and after that you make a transition to trot on X. Now make a 15m circle at A in trot and after that you make a transition to canter on A. At X you make a circle 15m in canter and then you go to trot on X. Finally, you make a circle 15m at A, after that you make a transition to walk on A and you can start again.

In for a challenge?

In the last exercise you can make it more difficult by making a transition from trot to halt on X and trot forward again. Your horse then has no help from the fence and it can be more difficult to stay straight in the transition.

 

Enjoy your training! 🍀

Reactie plaatsen

Reacties

Er zijn geen reacties geplaatst.