Dressuren met balkjes deel II

Gepubliceerd op 10 november 2020 om 02:39

Of je nu de stap, draf of galop van je paard wilt verbeteren, balken kunnen hierbij een grote waarde toevoegen in je trainingen. Balken nodigen je paard uit om kleinere of grotere passen te maken en daarnaast moet je paard zijn benen ook hoger optillen en zijn balans bewaren. Ook als je lekker aan de slag wilt met overgangen rijden kan je balken goed gebruiken en maak je de training een stukje uitdagender.

 

Heeft je paard nog nooit een balkje gezien? Of heb je weleens geprobeerd om over een balkje te stappen of draven maar vond je paard dit allemaal erg spannend of wist hij niet waar hij zijn benen moest laten? Bouw het dan vooral rustig maar met regelmaat op.

Kennismaking met balken
Paard kennismaking met balken

Kennismaking met de balken:

  • Aan de longe: Kijk eerst hoe je paard reageert op een balk aan de longe. Begin met een enkele balk vanuit stap, linksom en rechtsom. Als dit goed gaat kan je het ook vanuit draf doen. Pas als je paard in draf gecontroleerd over het balkje draaft kan je het ook vanuit galop proberen. Vervolgens kan je elke week een balkje toevoegen zodat je het rustig opbouwt.
  • Onder het zadel: Begin met 1 balkje los in de bak en rij hier gedurende je training regelmatig overheen. Begin in stap, dan in draf en dan in galop. Als dit goed gaat kan je de volgende training meerdere balken verspreiden over de bak en deze spelenderwijs meenemen.
  • Als je merkt dat je paard er onder het zadel moeite mee heeft om zijn benen goed te plaatsen dan kan het helpen om eerst nog meer balkjes werk te doen aan de longe waarbij hij niet het ruitergewicht hoeft te dragen en zelf zijn coördinatie en balans kan verbeteren.

Geniet van je training! 🍀


Dressage with poles part II

If you want to work on the walk, trot or canter, poles can add great value to your trainings. They ask your horse to shorten or lengthen the steps and your horse has to lift his legs and stay balanced. Also if you would like to work on transitions you can use poles to make your training a bit more exiting.

 

Has your horse never seen a pole? Or have you ever tried to ride over a pole but did your horse become very exciting or didn’t know where to put his legs? Then build up the polework slowly by regularly.

Kennismaken met balken
Paard kennismaking met balken

Introduction with pole work:

  • On the lunge: First check how your horse reacts on a pole. Start with a single pole at walk, on both sides. If this goes well you can also do it in trot and canter. Next you can add an extra pole every week to build it up slowly.
  • Under the saddle: Start with 1 pole random in the arena and ride over it regularly during your training. Start at walk, then in trot and canter. The next step is to put more single poles in the arena ride over them in a playful way.
  • If you notice that your horse is having problems with placing his legs correctly while under saddle, it can help to do more polework on the lunge first. So can improve his coordination and balance without the weight of the rider.

Enjoy your training! 🍀

Reactie plaatsen

Reacties

Er zijn geen reacties geplaatst.