Drie oefeningen om te rijden met je paard tijdens de warming up

Gepubliceerd op 18 november 2020 om 00:00

De warming up is een belangrijk onderdeel tijdens de training van je paard. Je warmt het paard zowel fysiek als mentaal op voor het werk dat gaat komen. Natuurlijk begint het bij het goed instappen van je paard waarbij je ook al wat grote voltes of andere eenvoudige figuren kan meenemen zoals van hand veranderen of een gebroken lijn. Hierna kan je aan de slag met de draf en galop waarbij je vooral ervoor wilt zorgen dat je paard ontspant en zijn lichaam kan stretchen. De warming up kan je goed gebruiken om te zien hoe je paard zich die dag voelt en waar je in de training meer aandacht aan moet geven.

 

Hoe ziet jouw warming up eruit als je je paard gaat rijden? Heb jij een vaste routine tijdens de warming up of weet je eigenlijk niet zo goed wat je moet doen en ben je op zoek naar nieuwe inspiratie? Lees snel verder voor leuke oefeningen om te gebruiken tijdens de warming up.

Veel ruiters gebruiken een volte om hun paard los te werken. Omdat altijd op dezelfde volte rijden best wel eentonig is heb ik drie oefeningen om het rijden van een volte tijdens de warming up leuker te maken:

  • Rij over de hoefslag en zorg ervoor dat je paard recht is op de lange zijdes. Bij A en C maak je een grote volte waarbij je paard gebogen is in de richting waar je heen gaat. Na de volte rij je weer verder over de hoefslag en maak je je paard weer recht.
  • Je kan ook de stelling en buiging afwisselen naar links en naar rechts op de rechte lijnen of op de volte. Begin altijd eerst met de stelling en buiging in de richting waar je heen gaat. Gaat dat goed, dan kan je kijken of je ook buitenstelling kan vragen.
  • Rij een grote volte 20m. Na 2 voltes maak je de volte 1 meter kleiner. Hou dit 2 voltes vast en maak de volte weer 1 meter kleiner. Hou dit 2 voltes vast en maak hem weer 1 meter kleiner. Vervolgens maak je de volte weer 1 meter groter, rij 2 voltes, maak de volte weer 1 meter groter, rij 2 voltes, tot je weer op de volte 20m zit.

Extra note: 

Deze oefeningen kan je in alle gangen rijden. Voor alle oefeningen raad ik aan om het eerste te proberen in stap. Gaat dit goed, dan kan je het ook in draf proberen en als laatste ook in galop.

Zin in een uitdaging?

Je kan de eerste oefening een beetje moeilijker maken door op de binnen hoefslag te rijden. Je paard heeft dan geen steun van het hek en moet echt op zijn eigen benen leren lopen.

 

Geniet van je training! 🍀


Three exercises to ride with your horse during the warming up

The warming up is an important part of the training of your horse. Both physically as mentally you prepare the horse for the training. Of course it starts with a nice walk where you can also make some circles and easy figures such as a diagonal or a one loop serpentine. After this you can start with the trot and canter where you want to make sure that your horse is calm and can stretch his body.

 

What does your warming up look like? Do you have a fixed routine during the warming up or do you not really know what to do and are you looking for new inspiration? 

Many riders use circles to loosen up their horses during the warm up. Always riding on the same circle can be a bit boring so today I share three exercises to pimp your warm up!

  • Follow the track and make sure your horse is straight on the long sides of the arena. At A and C you make a big circle and ask your horse to bend into the direction you are going. After the circle you follow the track again and make your horse straight.
  • You can also alternate the flexion and bending to the right and left on the straight lines or on the circle. Always start with the flexion and bending into the direction you are going. If that goes well, then you can also ask to bend into the other direction.
  • Make a big circle 20m. After 2 circles you make the circle one meter smaller and stay on this circle for 2 rounds. Make the circle 1 meter smaller again, stay on this circle for 2 rounds and repeat this one more time. Next, you can make the circle 1 meter bigger, stay on this circle for 2 rounds, make the circle 1 meter bigger, stay on the circle for 2 rounds, etc.

Extra note: 
These exercises can be done in all gaits. For all exercises I recommend to try it at walk. If this goes well, you can also try it in trot and finally in canter.

In for a challenge?

You can make the first exercise a bit more difficult by riding on the inside track, 1 meter to the inside of the real track. Your horse then has no support from the fence and really has to learn to walk on his own legs.

 

Enjoy your training! 🍀

Reactie plaatsen

Reacties

Er zijn geen reacties geplaatst.