De indeling van je dressuur training: grote vooruitgang dankzij kleine stapjes

Gepubliceerd op 4 april 2021 om 00:00

Yes, het leukste moment van de dag is weer aangebroken! Het moment dat je je paard opzadelt en lekker kan gaan trainen. Wat doe jij om ervoor te zorgen dat je ook echt fijn kan trainen zodat je aan het einde van de training tevreden en trots kan zijn op jezelf en je paard?

Hoe ziet jouw training er meestal uit? Heb jij een vaste routine die je altijd volgt waarvan je weet dat dit tot succes leidt? Weet je van tevoren waar je aan gaat werken en lukt het je ook om dit uit te voeren? Of weet je nooit zo goed wat je moet doen, doe je eigenlijk vaak hetzelfde en kom je er niet aan toe om moeilijkere oefeningen of nieuwe oefeningen ook mee te nemen?

Als we ons paard willen verbeteren, en ik denk dat alle ruiters dat graag willen, dan moeten we soms uit onze comfort zone gaan. Dus niet zoals altijd dezelfde oefeningen rijden die je al goed beheerst maar juist ook eens de stap zetten om met iets moeilijkers aan de slag te gaan. Met iets dat nog niet zo goed gaat. Maar ja, dan kan het ook zo zijn dat dit niet zo gaat als je zou willen. En daar komen dan ook weer andere gevoelens en onzekerheden bij kijken.

Mijn motto is: niet geschoten is altijd mis.

Begin altijd met kleine stapjes, zorg dat je paard goed opgewarmd is en aan je hulpen staat en dan is het toch echt tijd om de stap te wagen! Het kan niet vanaf het eerste moment perfect zijn dus wees tevreden met elk kleine stapje vooruit. Stel voor jezelf een klein doel dat in 1 training te behalen is en waarvan je weet als je elke dag een klein stapje erbij zet, dat je dan uiteindelijk de moeilijke oefening ook onder de knie zal hebben.

Kleine doelen zijn makkelijker te bereiken en dat zorgt ervoor dat je elke training fijn kan afsluiten omdat je je doel bereikt hebt. Dit vergroot het zelfvertrouwen bij paard en ruiter. 

Geloof in jezelf en je paard en geniet van dit proces! Jullie kunnen het!

Waar ben jij momenteel mee bezig om te verbeteren bij je paard, wat nog niet altijd zo goed gaat?

Heb je hulp nodig met het opstellen van een plan om samen met je paard door te groeien naar de volgende klasse? Neem dan contact met me op. Ik help je graag verder.


The approach for your dressage training: big progress thanks to small steps

Yes, the best moment of the day has come again! The moment that you prepare your horse and can start your training! What do you do to make sure that you can train well and that you can be proud of yourself and your horse at the end of the training?

What does your training usually look like? Do you have a fixed routine that you always follow? Do you know in advance what you're going to work on and do you manage to follow this plan? Or do you never know what to do, do you often do the same and do you not get around to try more difficult exercises or new exercises?

If we want to improve our horse, and I think all riders would like to do that, sometimes we have to go out of our comfort zone. In stead of riding the same exercises that you already master, you have to take the step to work on something more difficult. Something that is not going so well yet. But it might not go as well as you would like. And then there are other feelings and uncertainties involved.

I always say: If you don't try it, you will not know it!

Always start with small steps, make sure your horse is warmed up well and on your aids and then it's really time to take the plunge! It can't be perfect from the first moment so be happy with every little step forward. Set yourself a small goal that you can achieve in 1 training session and you know that if you take one small step every day, you will eventually master the difficult exercise.

Small goals are easier to achieve, and this ensures that you can finish each training session with a great feeling because you have achieved your goal. This increases confidence in both horse and rider. 

Believe in yourself and your horse and enjoy this process! You can do it!

What are you currently working on to improve that isn't always going so well?

Do you need help creating a plan to set small steps and to work towards the next level? If so, please contact me. I'd be happy to help you out.

Reactie plaatsen

Reacties

Er zijn geen reacties geplaatst.